Kastani 42-2, Tartu | (+372) 5084 772 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3D visualization

Ruumi Grupp offers the most advanced 3D visualization services. We visualize detailed plans, landscape architecture, photorealistic 3D environments and all the specific details needed.

google-earth-aiakujundus aiakujundus-3d-tarkvara aiakujundus-3d-tarkvara-android
1. Google Earth  2. Ruumi Grupp 3D engine 3. Enjoy the photorealistic 3D

Garden design visualization

Aiakujunduste visualiseerimine on vajalik reaalse ettekujutuse saamiseks loodavast aiast. Ruumi Maastikuarhitektuur on võtnud 3D-visualiseerimise iga aiakujunduse standardiks. Meie ei tee 3D-pilte lihtsalt põhimõtte pärast, vaid aiakujunduse efektiivsuse tõstmiseks.

Meie 3D-visualiseeringud lahendavad ruumikasutuse, valguse ja varju (sh. Päikese reaalne mõju loodavale aiale). Ruumi Maastikuarhitektuuri 3D-keskkond näitab elutruult, kuidas Päike ja tehisvalgus ruumis töötab, arvestades kas või kindlate kuupäevade ja kellaaegadega.

Detailplaneeringute visualiseerimine

Tihti soovivad kohalikud omavalitsused näha detailplaneeringute 3D visualiseerimisi, et hinnata mahtusid, vaatekoridore ning valguse-varju mõjusid loodavale ja olemasolevale keskkonnale.

Enamasti luuakse detailplaneeringutest eemdalt vaadeldav staatiline pilt või vaated kindlatest ilmakaartest. Ruumi Grupp lisab traditsioonilisele lahendusele uue funktsionaalsuse. Nüüd on võimalik detailplaneeringut vaadelda dünaamiliselt, seda pöörata ning soovitud nurkade alt reaalajas vaadelda. Lisaks selle on lisatud võimalus loodut vaadelda inimese vaatenurgast.

Tuleb ette olukordi, kus soovitakse presenteerida erinevaid lahendusi ning sealjuures näidata objekte kihtide või kategooriatena. Tänu Ruumi Grupi uuenduslikule 3D-lahendusele on seda võimalik reaalajas teostada.

Interactive 3D for detailed plans

Models can be imported into Ruumi Grupp 3D engine from every known 3D software out there. You can easily

Iga 3D platvormi peal loodud detailplaneeringu visualiseerimist on võimalik sisestada Ruumi Grupi detailplaneeringu vaatlemisse keskkonda. Antid lahendus pakub kõige tõetruumat ettekujutust loodavast või ümberkujundatavast alast. Kõik linnakeskkonnas planeeritavad kinnistud on võimalik laadida olemasolevasse linna 3D-mudelisse, mis annab parima ülevaate planeeritava ala sobivusest olemasolevasse ruumi.
Turu 34B, III korrus, Tartu | (+372) 5084 772 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ruumi Grupp OÜ

Aiakujundus - detailplaneering - maastikuarhitektuur Ruumi Maastikuarhitektuur